What about Spring MVC Framework(SpringSource)

Spring MVC Framework  คืออะไร ?

Spring MVC framework คือ  framework  ในการสร้างเว็บ ที่รองรับแนวคิดแบบ MVC (Model , View ,Controller) นั่นเอง โดยหลักการทำงานของตัวSpring MVC framework จะออกแบบให้การทำงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับ Servlet ที่ชื่อว่า  DispatcherServlet ยกตัวอย่างเช่น เวลามี Request จาก User Client เข้ามาตัว DispatcherServlet ก็จะต้องทำหน้าที่เป็น Operation รับ Request นั้นๆไว้ก่อน แล้วค่อยส่งต่อไปให้ตัว Controller อื่นๆทำงานต่อไป

Spring MVC Framework  มีไว้ทำไม ?

ตัว Spring MVC framework  มีการออกแบบโครงสร้างการเก็บชิ้นส่วนของเว็บ เช่น พวก หน้าเว็บ (ไฟล์ html, ไฟล์ jsp ) ไฟล์ CSS หรือ ไฟล์ Script ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  เช่น หน้า ส่วน Controller ต้องอยู่ภายใน โฟเดอร์ src  เท่านั้น  ซึ่งทำให้สะดวกต่อการค้นหา แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ลบทิ้ง เพราะไม่ว่าจะเป็น developer  คนใดในทีมเป็นคนสร้างไฟล์ ก็ต้องถูกเก็บอยู่ตามโครงสร้างที่ Spring MVC Framework  กำหนดไว้เท่านั้น

ตัว Spring MVC framework มีการกำหนด Form การเขียนเว็บในแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วน Request , Respond หรือ Controller ต่างๆ ทำให้ไม่ว่าจะเป็น developer คนไหนที่เข้ามาแก้ไขไฟล์ก็สามารถเข้าใจ Code ที่เขียนไว้ได้ง่ายๆ และยังมีตัว Library ที่ไว้ช่วยในการเขียน เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของ developer อีกด้วย

 

Information from: http://www.fusionidea.biz/spring-mvc-framework-part-1-%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88-spring-mvc-framework/

Like

workdiary has written 200 articles