ประกันทั้งหมด

ประกันทั้งหมด
1. Cigna
-อุบัติเหตุ –> เบี้ยประกัน 460
ทุนประกัน 1,000,000
อุบัติเหตุจากรถยนต์ส่วนบุคคลให้ 5,000,000
คุ้มครองกรณีมอเตอร์ไซต์ 300,000
อุบัติเหตุทั่วไป 30,000 /ครั้ง/เครส
ชดเชยรายได้ กรณีนอนโรงพยาบาล 1,000/วัน

-Office Syndrom –> เบี้ยประกัน 460
ทุนประกัน 500,000
คุ้มครองโรคทางเดินหายใจส่วนบน และบางโรค
ได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

2. Generaly อุบัติเหตุและเจ็บป่วย –> เบี้ยประกัน 750+
วงเงินไม่เกิน 500,000
เกือบทุกโรคแต่ต้อง addmid เกิน 6 ช.ม.
อุบัติเหตุก็ใม่เกินวงเงิน

3. AIG ชดเชยรายได้ –> เบี้ยประกัน 500+
เนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000/วัน
เนื่องจากเจ็บป่วย 3,000/วัน
กรณีผู้ป่วยหนัก(ICU) 6,000/วัน

Like

workdiary has written 200 articles